• pic1
  • pic2
  • pic3
»Talum« med prvimi Ambasadorji znanja

V sredo, 26.3.2014 so bili v viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani imenovani prvi Ambasadorji znanja v Sloveniji. Imenovanih je bilo 52 Ambasadorjev znanja iz gospodarstva, javnih organizacij, s področja umetnosti,... Ambasadorji znanja bodo mladim omogočili pridobitev dokumenta/priznanja s katerim bodo lahko dokazovali, da so pridobivali praktične izkušnje preko opravljanje prakse, izdelave seminarskih, diplomskih, magistrskih, projektnih nalog.

Preberite več.

Talum Aluminij d.o.o. predstavlja svoje storitve

Odvisna družba Talum Aluminij d. o. o. poleg primarne proizvodnje aluminija in anod ponuja tudi nekatere storitve za zunanje kupce: proizvodnjo različnih ogljikovih materialov, predelava kriolita, avtogeno mletje različnih materialov, kalcinacija , drobljenje materialov...

Preberi več...