POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA


Smo sodobno proizvodno podjetje. Proizvajamo primarni aluminij in aluminijaste proizvode najvišje kakovosti.

Svoj razvoj gradimo na povečevanju obsega proizvodnje in zahtevnosti proizvodov.
Zagotavljamo trajnost, ki se v naši družbi odraža v naslednjih elementih:

  • odlična kakovost,
  • varovanje okolja,
  • varno in zdravju neškodljivo delo,
  • racionalna in učinkovita raba energije.