TALUM je spoštovanje in zaupanje odprtost in sodelovanje ustvarjalnost in podjetnost skrbnost in odgovornost znanje in odličnost vztrajnost in zavzetost .

Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodi v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev primarnega aluminija in aluminijevih zlitin.

Več kot 65 let prizadevnega dela v Kidričevem se dandanes odraža v zavidljivih dejstvih: uvrščamo se med 10 največjih izvoznikov v Sloveniji, ustvarimo več kot 110.000 ton blagovne proizvodnje izdelkov iz aluminija letno in pohvalimo se lahko z več kot 10.000 zaposlenimi od začetka proizvodnje do danes.

Naša največja konkurenčna prednost so proizvodi najvišje kakovosti ter znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih.

Inovativne tehnologije

Sodimo v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev primarnega aluminija in aluminijevih zlitin; mednje se uvrščamo zaradi najsodobnejših tehnologij in nenehnih vlaganj v razvoj.

Večletne izkušnje

Skupina Talum se ponaša z več kot 65-letno tradicijo uspehov, neprekinjenega razvoja in vrhunskih rezultatov.

Izzivi

Z vztrajnostjo, pogumom in zavzetostjo uresničujemo naše skupne cilje.

Družbena odgovornost

Zagotavljamo najvišjo raven varnosti in zdravja pri delu ter skrbimo, da se naši zaposleni v podjetju počutijo motivirane; vzajemno sobivamo z okoljem, v katerem delujemo.

Okoljska odgovornost

Z viri, energijo, širšo družbeno skupnostjo in okoljem ravnamo odgovorno in v prid boljšemu jutri.

Kovina prihodnosti

Naš izziv je aluminij, ki velja za cenjen in trajen material. Čeprav se proizvaja šele dobrih 100 let, ni več področja, na katerem se ne bi uporabljal, zaradi izjemnih lastnosti pa se njegova uporabnost še povečuje.Zadnje novice / napovedujemo