Časopis Aluminij je dvomesečnik, ki ga tiskamo v nakladi 2.300 izvodov, izhaja pa že od leta 1963, ko ga je začel izdajati delavski svet tovarne. V prvi številki lahko preberemo: »Časopis bo ob vsakomesečnem izhajanju na osmih straneh, s primerno vsebino in ilustracijami opravljal zelo pomembno nalogo medsebojnega spoznavanja članstva kolektiva, posameznih obratov, celotnega kolektiva v tovarni ter nalogo tekočega obveščanja o problemih in njih rešitvah …«. V zadnjih desetletjih so se na uredniškem stolu zvrstili Vera Peklar, Ivo Ercegović, Darko Ferlinc in Aleksandra Jelušič, ki ga ureja še danes.