INFORMACIJSKA VARNOST

Varovanje vseh podatkov in informacij je ključna naloga korporativnega upravljanja podjetij. S povečanjem globalizacije in digitalizacije, pa se z vidika varovanja informacij povečuje tudi tveganje. Talumov sistem informacijske varnosti je skladen z zahtevanimi kontrolami VDA-ISA. Učinkovito obvladujemo sistem informacijske varnosti z vzpostavljenimi pravil delovanja, ki jih določa VDA-ISA katalog. Predpisani so delovni dokumenti Taluma v obliki organizacijskih predpisov (OP), navodil za delo (ND) in drugo, ki opredeljujejo:

  • Organiziranost sistema informacijske varnosti
  • Vključenost zaposlenih v sistem informacijske varnosti
  • Fizično varnost
  • Upravljanje vlog in dostopov
  • Varnost delovanja
  • Obvladovanje odnosov s partnerji
  • Skladnost sistema informacijske varnosti

Varovanje podatkov in informacij je izjemno pomemben segment pri poslovanju podjetja in predstavlja konkurenčno prednost ter pogoj za nadaljnje delovanje.