V Skupini Talum se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je ena izmed naših temeljnih vrednot. Nove okoliščine korona obdobja prinašajo prilagoditve dosedanjega načina delovanja in spreminjanje dolgoletnih strategij v smeri večje prilagodljivosti in učinkovitosti. V Talumu smo novim okoliščinam prilagodili tudi strategijo štipendiranja.

Na podlagi ocene prihodnjih potreb v naši proizvodnji selektivno pristopamo k pritegnitvi mladih, bodočih sodelavcev. V sodelovanju z institucijami znanja si bomo mlade prizadevali čimprej vključiti v naš proizvodni proces ter naše strokovnjake in tehnološko opremo v okviru možnosti ponuditi na razpolago izobraževalnim procesom.

Aktivno sodelujemo pri razvoju karierne platforme na področju materialov, ki bo osnova za celotno izobraževalno vertikalo, da bo generirala kadre, ki jih bomo dolgoročno potrebovali v slovenski industriji. Te kadre bomo tudi ustrezno podpri s štipendiranjem in možnostjo zaposlitve.