V Skupini Talum se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Nove okoliščine korona obdobja prinašajo prilagoditve dosedanjega načina delovanja in spreminjanje dolgoletnih strategij v smeri večje prilagodljivosti in učinkovitosti. V Talumu bomo novim okoliščinam prilagodili tudi strategijo štipendiranja.

Na podlagi ocene prihodnjih potreb v naši proizvodnji bomo selektivno pristopali k pritegnitvi mladih, bodočih sodelavcev. V sodelovanju z institucijami znanja si bomo mlade prizadevali čimprej vključili v naš proizvodni proces ter naše strokovnjake in tehnološko opremo v okviru možnosti ponudili na razpolago izobraževalnim procesom.

Aktivno bomo sodelovali pri razvoju karierne platforme na področju materialov, ki bo osnova za celotno izobraževalno vertikalo, da bo generirala kadre, ki jih bomo dolgoročno potrebovali v slovenski industriji. Te kadre bomo tudi ustrezno podpri s štipendiranjem in možnostjo zaposlitve