Ljudje so največje premoženje podjetja.
Vodijo, organizirajo in vzdržujejo. So ključ do uspeha.


Komuniciranje z zaposlenimi

Vsak zaposleni je pomemben del podjetja, zato mora vedeti, kaj se v podjetju in v njegovem okolju dogaja. Vedeti mora, kakšna je njegova naloga pri doseganju skupnih ciljev podjetja. Služba za odnose z javnostmi je v Talumu začela delovati leta 2014 kot sestavina upravljanja, ki odgovarja za uspešnost, učinkovitost, utemeljenost, ustvarjalnost in upravičenost odnosov med organizacijo in njenimi deležniki ter javnostmi. Služba za odnose z javnostmi skupaj s kadrovsko in drugimi službami deluje pri komuniciranju in pri tem uporablja različna komunikacijska orodja.