Talum je sodobno podjetje. inovativno podjetje. napredek.

Naša največja konkurenčna prednost so
znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih,
ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji in lastniki najpomembnejši
gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Talum.


Več kot 10.000 zaposlenih

V več kot 65-letni tradiciji skupine Talum se lahko pohvalimo s skupaj več kot 10.000 zaposlenimi.


110.000 ton blagovne proizvodnje letno

Uvrščamo se med 10 največjih izvoznikov v Sloveniji, ustvarimo več kot 110.000 ton blagovne proizvodnje izdelkov iz aluminija letno.

Usmerjenost k rezultatom

S poglobljenimi strokovnimi znanji smo usmerjeni k vrhunskim rezultatom.
Naša vizija je obdržati mesto med energijsko najučinkovitejšimi proizvajalci aluminija na svetu.

Ambiciozen razvoj

V lastnem raziskovalno-inovacijskem centru v sodelovanju z zunanjimi partnerji razvijamo proizvode, materiale in tehnološke rešitve.

 

Poslovna odličnost

S korektnimi odnosi, povečanjem donosnosti in razvojem inovativnih proizvodov smo usmerjeni k poslovni odličnosti.


Konkurenčnost

Naša največja konkurenčna prednost so proizvodi najvišje kakovosti ter znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih.

 

O nas


Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodi v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev primarnega aluminija in aluminijevih zlitin. Več kot 65 let prizadevnega dela se odraža v zavidljivih dejstvih: uvrščamo se med 10 največjih izvoznikov v Sloveniji, letno proizvedemo 50.000 ton primarnega aluminija in ustvarimo več kot 110.000 ton blagovne proizvodnje izdelkov iz aluminija. Trajnostni razvoj Skupine Talum temelji na povečanju obsega in zahtevnosti proizvodov in storitev, izboljševanju produktivnosti in učinkovitosti ter zagotavljanju najvišje kakovosti s poudarkom na varnem in zdravem delu, varovanju okolja, učinkoviti rabi energije in varovanju informacij. Z intenzivnim prestrukturiranjem svoje proizvodnje danes v Talumu izdelamo vse več izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Naša največja konkurenčna prednost so proizvodi najvišje kakovosti ter znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih.

Povezanost zaposlenih s tovarno, razumevanje, medsebojno sodelovanje in zaupanje so ključne vrednote, ki so nam na naši poti pomagale uresničevati cilje in strategije razvoja. Pomembni gradniki uspešnosti, ki nam pomagajo pri doseganju naših vizij in ciljev, so vitki in učinkoviti dosežki, sodelovanje in ustvarjanje sinergij z zunanjimi partnerji ter kultura dosežka. Ob dejstvu, da nam zaupajo kupci, dobavitelji in drugi poslovni partnerji, imamo še nekaj, zaradi česar se uvrščamo med najboljše – drznost in predanost naših zaposlenih.

Temelje, ki se odražajo v tehnično dovršenih proizvodnih procesih, nadgrajujemo s strateškimi smernicami, ki sledijo energijsko učinkoviti in okolju prijazni proizvodnji. Pomemben temelj naše rasti je tudi razvoj proizvodnje ulitkov. Naši področji nista le nizkotlačno in gravitacijsko litje, uspešno smo vstopili tudi na področje visokotlačnega kokilnega litja. Na področju rondelic za program tub in doz se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu.

Pomembna usmeritev je lastni razvoj, proizvodnja in trženje tehnološke opreme, ki temelji na integraciji akumuliranega tehnološkega znanja in izkušenj. V lastnem raziskovalno-inovacijskem centru v sodelovanju z zunanjimi partnerji razvijamo proizvode, materiale in tehnološke rešitve.

Pri delu preizkušamo nove načine in pristope. To počnemo z veliko mero energije, s timskim delom in ustvarjanjem razmer, ki nam omogočajo hiter odziv na izzive in prepoznavanje priložnosti. Usvojili smo koncept kakovosti, ki je mnogo več kot zgolj skupek tehničnih značilnosti izdelka. To nam tudi omogoča, da smo uspešni na vedno zahtevnejših trgih.

Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar, ob tem pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja ter drug do drugega. Sled proizvodnje aluminija želimo čim bolj zmanjšati in poskrbeti za učinkovit sistem ravnanja z okoljem.

Zavedamo se, da zmoremo nenehne spremembe na svetovnih trgih in z njimi povezano prestrukturiranje – vse to je gonilo našega napredka – uspešno obrniti v svoj prid. Z nam lastno vztrajnostjo, pogumom in pripravljenostjo na nove izzive časa se že trudimo naprej razvijati in uresničevati naše skupne cilje, oblikovati prihodnost in omogočati, da aluminij ostaja kovina prihodnosti.

1400
med 10
50.000
65