PE Promet je sestavljena iz dveh organizacijskih podskupin, in sicer Cestni promet ter Železniški promet in infrastruktura.

V sklop dejavnosti enote sta vključeni dejavnost na področju ravnanja z odpadki (zbiranje in urejanje) in servisne delavnice.