NAKUP ODPADNEGA ALUMINIJA


V Talumu kupujemo in predelujemo širši spekter odpadnega aluminija, ki obsega materiale s področja primarnega in sekundarnega odpadnega aluminija.
Skladišče odpadnega aluminija s svojo površino zagotavlja v vseh vremenskih razmerah konstanten sprejem materiala s poudarkom na razsutem tovoru. Opremljeno je z napravami za mehansko pripravo materiala, ki omogočajo predelavo materialov s primesmi plastike in železa. V namenskih talilnih agregatih v livarni predelujemo površinsko čiste in nečiste materiale z visokim izkoristkom.


Specifikacije odpadnega materiala (PDF)