IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA


Ob obveznih usposabljanjih redno potekajo tudi različna strokovna usposabljanja. Na njih zaposleni:
 • pridobivajo nova znanja,
 • nadgrajujejo že pridobljeno znanje, vezano na delo, ki ga opravljajo,
 • skrbijo za svoj delovni in osebni razvoj.

Velik poudarek dajemo tudi usposabljanjem za področja kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter usposabljanjem, vezanim na ravnanje z okoljem. Dejavnost podjetja narekuje poklicne profile zaposlenih, ki jih je na trgu dela težko dobiti, zato tudi s pomočjo različnih internih dokvalifikacij in prekvalifikacij izboljšujemo izobrazbeno strukturo zaposlenih.

 

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE


Zaposlenim želimo v času aktivne delovne dobe omogočiti varčevanje za čas, ko bodo v pokoju. Skupaj z nekaterimi večjimi slovenskimi podjetji smo ustanovili Pokojninsko družbo A in tja vsak mesec nakazujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih.

 

PREHRANA, DOPUSTI


 • Prehrana

  Za prehrano zaposlenih skrbi družba Vital d.o.o. Družba je nastala iz nekdanjega obrata družbene prehrane, ki smo mu včasih rekli kar menza.

 • Dopusti

 • Talum svojim zaposlenim ponuja tudi možnost za preživljanje dopusta v počitniških zmogljivostih. Na voljo so:
  • štiri počitniške hišice v Nerezinah na otoku Lošinju,
  • štiri stanovanja v Červarju pri Poreču,
  • dva apartmaja pri Treh kraljih na Pohorju.

  Hišice in stanovanja lahko zaposleni najamejo za teden dni, in to od maja do konca septembra. Uporabljajo jih lahko tudi naši upokojenci, ki navadno letujejo izven sezone.