SINDIKAT, SVET DELAVCEV in SVET ZAPOSLENIH


 • Sindikat
  Večina zaposlenih je včlanjena v sindikat SKEI. Sindikat skrbi tudi za tiste, ki niso njegovi člani. Organizira predvsem športne in kulturne dejavnost in jih delno tudi finančno podpira.
  Sindikat organizira različna športna druženja in tekmovanja (tenis, kegljanje, smučanje in podobno), ki se jih udeležuje veliko naših sodelavcev, posebej privlačni pa so izleti. Pripravlja jih komisija za kulturo. Dvakrat na leto se odpravimo na izlet v kraj, ki je kulturno zanimiv zaradi svoje zgodovine, in obiščemo umetniške razstave ali prireditve. Obiskali smo že Dunaj, Salzburg, Benetke in Budimpešto, pa tudi Slovenijo je lepo odkrivati.
  V okviru sindikata deluje tudi organizirana skupina krvodajalcev, tj. Aktiv krvodajalcev Taluma. Člani skupine redno darujejo kri na transfuzijskem oddelku ptujske bolnišnice. Aktiv vodi Marjetka Ledinek.

 • Svet delavcev in Svet zaposlenih
  Zaposleni v skupini Talum svoje pravice do sodelovanja delavcev pri upravljanju, medsebojnem obveščanju in spremljanju poslovanja, razvoju in usmeritvah v posamezni družbi in v vseh družbah skupaj uresničujejo prek izvoljenih delavskih predstavništev:

  • Sveta delavcev Talum d.d. na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in
  • Sveta zaposlenih skupine Talum na podlagi sklenjenega dogovora iz leta 2011 med Svetom delavcev Talum d.d., SKEI, Konferenco sindikatov Kidričevo, in vsemi družbami skupine Talum.