Splošni prodajni in nabavni pogoji

Splošni pogoji poslovanja veljajo za Talum d.d. in naslednje odvisne družbe:


Talum Izparilniki d.o.o.
Talum Inštitut d.o.o.

Splošni nabavni pogoji - Izdaja 6 (PDF)

Splošni prodajni pogoji - Izdaja 2 (PDF)

Zagotavljanje kakovosti (PDF)

Kodeks ravnanja za poslovne partnerje Skupine Talum - Izdaja 2 (PDF)