Uprava družbe TALUM d.d. Kidričevo:


Marko Drobnič

predsednik uprave


Rodil se je 17. oktobra 1974 na Ptuju. Po končani gimnaziji na Ptuju je študij nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Diplomiral je leta 1998 in si pridobil naslov univerzitetni diplomirani kemik. Za svoje raziskovalno diplomsko delo je leta 1998 prejel Krkino nagrado. V družbi Talum se je zaposlil leta 1999. Zaradi narave dela v družbi – bil je vodja projektov – je pri Slovenskem združenju za projektni management opravil izpite za vodjo projektov. Je notranji presojevalec s certifikatom za sisteme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16494 in ISO 17025. V družbi Talum je delal na različnih področjih. Na začetku se je ukvarjal z implementacijo standarda ISO 14001, od leta 2001 pa je bil zaposlen v Razvoju kot vodja projektov. Pri projektu modernizacije proizvodnje primarnega aluminija – II. faza je bil odgovoren za realizacijo štirih projektov na področju proizvodnje rondelic in livarskih zlitin. Vodil je projekt prenove Talumove upravne zgradbe in v letih 2005–2007 projekt pretaljevanja odpadnega aluminija. S tem projektom je družba Talum začela aktivno preoblikovati svoje proizvodne procese v smeri uporabe in predelave odpadnega aluminija.

  • V letih 2008 in 2009 je aktivno sodeloval pri razvojnih projektih družbe na področju obnovljivih virov energije. Odgovoren je bil za izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso za potrebe ogrevanja rastlinjakov v odvisni družbi Ekotal d.o.o. in za izgradnjo takrat največje fotovoltaične elektrarne na deponiji rdečega blata v Kidričevem.
  • Leta 2009 je postal pomočnik predsednika uprave in hkrati odgovoren za korporativno reorganizacijo družbe Talum v koncernsko obliko povezanih družb, ki je uspešno zaživela 1. 1. 2011.
  • Leta 2004 ga je Svet delavcev Taluma kot predstavnika zaposlenih imenoval v nadzorni svet družbe Talum d.d. Kidričevo. Mandat je zaključil leta 2011.
  • Aprila 2011 je postal predsednik uprave Taluma. V začetku istega leta je postal član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice, od junija 2011 pa je tudi njegov podpredsednik.
  • Od leta 2011 je član Združenja Manager Slovenije, oktobra 2013 pa je postal predsednik Manager kluba Ptuj.
  • Novembra 2013 je postal podpredsednik Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje, od decembra 2013 pa je član Razvojnega sveta regije Podravje.
  • Septembra 2014 je postal predsednik uprave ustanove V objemu skupnosti Kidričevo.
  • Maja 2015 je postal predsednik upravnega odbora Združenja kovinskih materialov in nekovin ter član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije. Avgusta 2015 je postal predsednik Strateškega sveta za metalurgijo.
  • Je aktiven športnik, saj že od mladih tekmovalnih let v roko rad prime teniški lopar, v zadnjem času pa tudi kegljaško kroglo. V prostem času se z življenjsko spremljevalko najraje posvečata družini.