V skupini Talum si pri svojem delu prizadevamo doseči in udejanjati ustrezen odnos do rabe energije in porabe energentov ter posledično zmanjševati vplive na okolje.


ENERGETSKA POLITIKA

Energetska politika je sestavni del poslovne politike. Skupina Talum je energijsko učinkovita, uvaja sodobno tehnološko opremo in postopke ter izkorišča sodobne možnosti za povečevanje učinkovitosti pri rabi energije.

Energetska politika skupine Talum je temeljna zaveza skupine v povezavi z njeno usmeritvijo in energijsko učinkovitostjo, snuje in podaja pa jo uprava družbe. Strategija razvoja tehnologij in uvajanja nove opreme vedno zajema tudi zahteve o energijski učinkovitosti.

RACIONALNA in UČINKOVITA RABA
Svoje poslanstvo in odgovornost razumemo tudi kot zagotavljanje skladnosti poslovanja z mednarodnimi in nacionalnimi zavezami o racionalni in učinkoviti rabi energije, skrbnem odnosu do upravljanja z energijo in o samokritični presoji doseženega stanja.

ZAHTEVE STANDARDOV
Prizadevamo si slediti zahtevam standarda ISO 50001:2011 (PDF)

Sistemi upravljanja z energijo, ki so del integriranega sistema upravljanja skupine Talum, zajemajo najmanj naslednje aktivnosti:

  • snovanje in izvajanje energetske politike,
  • izpolnjevanje zakonskih zahtev s področja energije,
  • prepoznavanje pomembnih energetskih vidikov,
  • redno spremljanje in analiziranje rabe energije,
  • definiranje jasnih ciljev, programov in virov za njihovo doseganje,
  • vključevanje vseh zaposlenih in zainteresiranih strank,
  • obveščanje in ozaveščanje notranjega in zunanjega okolja o procesih upravljanja z energijo.