Prizadevamo si doseči in kazati ustrezen odnos do varnosti in zdravja pri delu. Aktivnosti na tem področju izvajamo tako, da obvladujemo vplive svoje dejavnosti, proizvodov in storitev na samo varnost in zdravje pri delu.


ISO 45001


Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je sestavni del integriranega sistema vodenja, ki temelji na sinergiji kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu.

Uspešnost na področju zagotavljanja varnosti in zdravja dokazuje prejeti certifikat ISO 45001.