PROMOCIJA ZDRAVJA


beri več

Zdravje je temelj za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo.

Promocija zdravja na delovnem mestu vključuje sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja zaradi dolgoročnega ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

V skupini Talum izvajamo aktivnosti, vezane na promocijo zdravja, pod sloganom Zdravo Talum že od leta 1998.


Formula za našo pot do cilja je:

LASTNA SKRB + TALUM = ZDRAVJE

Od leta 2012 je skrb za zdravje zaposlenih vključena v strategijo družbe.

Aktivnosti v okviru skrbi za zdravje, ki jih spremlja slogan Zdravo Talum, delimo v več sklopov:

  • PREVENTIVNE REKREATIVNE AKTIVNOSTI (plavanje, pohodništvo, kolesarjenje, organizirana vadba ...),
  • PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI (cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in gripi, zdravniški pregledi, delavnice sproščanja, organizirana prehrana ...),
  • STALNO IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE (redna rubrika v časopisu Aluminij, organizirana usposabljanja, plakati, zloženke, novičke …).

V skladu s konceptom dolgoročnega ohranjanja zdravja zaposlenih zagotavljamo vsem svojim sodelavcem raznoliko in polnovredno malico. Vsak dan je na izbiro več menijev, in to tako toplih kot hladnih obrokov.