Slovenija - zelena, aktivna in zdrava država v Evropski uniji


Slovenija je po mednarodnih merilih Green Destinations prva država, ki je postala zelena destinacija sveta. Leži v osrčju Evrope, na stičišču Alp, Mediterana, Krasa in Panonskega sveta.

Slovenije je varna dežela, ki dosega dobre rezultate na številnih področjih zagotavljanja blaginje. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem v Sloveniji je 7,2 (na lestvici do 10).

Bruto domači proizvod na prebivalca znaša 20.951 EUR.

Več koristnih informacij o Sloveniji:

www.slovenia.info

www.mzz.gov.si/si/vstop_in_prebivanje/

www.infotujci.si

www.stat.si