LIVARSKE ZLITINE


Livarske zlitine zaradi svojih lastnosti omogočajo uporabo velikoserijskih postopkov litja (tlačno litje in ulivanje v kokile) z veliko produktivnostjo. Mi jih proizvajamo v obliki palic ali hlebčkov.

Uporaba:

 • v avtomobilski industriji (platišča, karoserije, deli motorjev in podvozij),
 • v letalski industriji,
 • v ladijski industriji,
 • v gradbeništvu,
 • v živilski industriji.

Lastnosti livarskih zlitin so majhna specifična teža, dobra korozijska obstojnost, dobra obdelovalnost, čista in gladka površina ter nemagnetnost.
Proizvajamo vse glavne tipe livarskih zlitin. Kot zlitinske elemente najpogosteje uporabljamo silicij, baker, magnezij, cink in mangan.

Kemična sestava livarskih zlitin (PDF)
Dimenzije (PDF)


Priprava in obdelava taline za livarske zlitine

V talilni peči stalimo trdni aluminij. Vir energije sta zemeljski plin in toplota elektroliznega aluminija, ogretega na 900 °C, ki ga v posebnih loncih pripeljemo iz elektrolize in prelijemo v talilno peč. V skladu z zahtevano kemično sestavo zlitine dodamo zlitinske elemente.

Za zniževanje vsebnosti natrija ali drugih neželenih elementov dodajamo soli, homogeno kemično sestavo pa dosežemo mešanjem taline.

Obdelava taline se nadaljuje med procesom litja. Za zniževanje vsebnosti vodika uporabljamo pretočni filter, ki je s pečjo povezan z žlebom. V pretočnem filtru skozi posebna mešala v pritekajočo talino vpihujemo inertni plin argon. Ta tvori izredno majhne plinske mehurčke, ki se dvigajo proti površju taline, na svoji poti pa ujamejo vodik in druge neželene nečistoče.

Iz pretočnega filtra talina nadaljuje pot skozi keramični filter, v katerem se izločijo vključki (oksidi, boridi, karbidi, floridi, kloridi in drugo).

V livnem žlebu v talino dodajamo modifikatorje (žica AlTiB). Ti med strjevanjem aluminija vplivajo na ugodnejšo rast kristalnih zrn in boljše mehanske lastnosti livarskih zlitin.
Proces litja livarskih zlitin

Kontinuirano litje - litje palic

Talino pripeljemo po sistemu livnih žlebov do razdelilnega žleba, na katerem so kokile za kontinuirano litje. V kompletu so tri kokile s po osmimi odlitki, kar omogoča hkratno litje 24 palic. Kokile hladimo s hladilno vodo iz zaprtega hladilnega sistema.

Palice žagamo na točno določene dolžine. Na avtomatskem zlagalniku jih zložimo in povežemo v kompakten vez.

Kokilni liv - litje hlebčkov

Po sistemu livnih žlebov pripeljemo talino do livnega stroja za hlebčke in preko livnega kolesa polnimo posamezne kokile na neskončnem livnem traku. Kokile hladimo s hladilno vodo iz zaprtega sistema. Za livnim strojem je vgrajen zračni hladilnik, v katerem se hlebčki dokončno ohladijo na temperaturo okolice.

Hlebčke na avtomatskem zlagalniku zložimo in povežemo v kompakten vez.DROGOVI


Po definiciji v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je drog dolg, raven, v prerezu praviloma okrogel predmet. Aluminijasti drog je polizdelek, namenjen industriji, ki z različnimi postopki plastičnega preoblikovanja (najpogosteje z iztiskanjem ali kovanjem) proizvaja široko paleto izdelkov, predvsem aluminijastih profilov.

Uporaba:

 • v transportni industriji,
 • v industriji vozil,
 • v gradbeništvu,
 • v pohištveni industriji,
 • v toplotni tehniki.

Tipi zlitin

Proizvajamo skupine zlitin serije 6000, pri katerih sta glavna zlitinska dodatka magnezij in silicij. Najpogostejše zlitine so:

 • 6060 - zlitina AlMgSi0,5
 • 6005 - zlitina AlMgSi0,7
 • 6082 - zlitina AlMgSi1

Kemična sestava izbranih zlitin za drogove (PDF)

Dimenzije in značilnosti (PDF)


Litje drogov

Za proizvodnjo drogov uporabljamo moderno tehnologijo, ki zagotavlja doseganje take metalografske strukture, ki je za preoblikovanje najugodnejša, in nizko vsebnost vodika.

Postopek litja poteka na polkontinuirnem vertikalnem livnem stroju po tehnologiji, imenovani »hot top gas slip«.

Najpomembnejši element livnega stroja je livna miza s kokilami za proizvodnjo različnih premerov drogov. Livna miza se med litjem pomika proti dnu 8 metrov globoke livne jame, iz kokile izhajajoče drogove pa obliva in hladi močan curek hladilne vode.

Do 50 ton težko breme se premika s pomočjo hidravličnega cilindra. Za natančno vertikalno vodenje in zagotavljanje enakomerne livne hitrosti skrbi procesni računalnik, ki mu potrebne podatke pošilja zelo natančna merilna oprema.

Po končanem litju do 7,5 metra dolge drogove iz livne jame izvlečemo z mostnim žerjavom in jih transportiramo na odlagalno mizo homogenizacijske peči.Homogenizacija drogov

Po litju je treba drogove še toplotno obdelati in tako zagotoviti optimalne mehanske lastnosti za nadaljnjo predelavo (iztiskovanje drogov).

Toplotna obdelava poteka v homogenizacijski peči, v kateri se drogovi postopno ogrejejo in s temperaturami od 535 °C do 585 °C homogenizirajo. Drogovi nato nadaljujejo pot v zračni hladilnik. V njem se s pomočjo turboohlajanja dosegajo veliki temperaturni gradienti ohlajanja drogov.

Homogenizacijska peč je zaprta komora, ogrevana z zemeljskim plinom. Premik drogov v različno ogrete temperaturne cone peči omogoča koračni transporter, ki v določenem časovnem intervalu premakne drogove na naslednjo pozicijo v peči.

Za pravilen potek ogrevanja in ohlajanja posameznih tipov zlitin skrbi procesni računalnik.

Ohlajene drogove na obeh koncih obžagamo, avtomatski zlagalnik pa jih odloži na lesene podloge in s trakovi poveže v veze, pripravljene za transport.

Namen homogenizacije:

 • transformacija igličaste faze ß-AlFeSi v fazo α-AlFeSi, ki se lažje preoblikuje,
 • zmanjšanje mikrosegregacije po litju drogov,
 • zmanjšanje napetosti v materialu,
 • kontrolirana distribucija disperoidov v zlitinah, ki vsebujejo mangan, krom in cirkonij,
 • pri ohlajanju doseganje čim manjšega števila izločene intermetalne faze Mg2Si po kristalnih mejah oziroma doseganje drobne, prisilno raztopljene faze Mg2Si.ŠIROKI TRAK


Proizvajamo tudi široki trak, ki je delno namenjen proizvodnji izparilnikov:

 • največja možna zmogljivost: 8.000 ton na leto
 • največja možna širina: 1.320 mm
 • debelina: od 5 do 10 mm